BXMK-508

BXMK-508

“BXMK-508” boru xarici mexaniki kipləşdirici ləğv edilmiş quyuların gövdələri dənizin dibindən kəsildikdən sonra xarici səthi müəyyən uzunluqda təmizlənmiş konduktor kəmərinin üzərinə yığılmış halda endirilərək, onun üzərində oturdulmaqla kəsilmiş quyu ağzının kip və tərpənməz qapanması üçün təyin olunmuşdur.

Texniki göstəriciləri
Tipi — quyuağzı
Oturdulduğu konduktor kəmərinin xarici diametri , mm — 508
İşçi təzyiq, Mpa (QOST 632-80 üzrə) -12
İşçi mühit — dəniz suyu
Konduktor kəmərinin kipləşdirici oturdulan sərbəst hissəsinin uzunluğu,mm -1130
Oturdulma üsulu -mexaniki
Qabarit ölçüləri,mm
— Xarici diametri — 1050
— Daxili diametri — 508
— Uzunluğu — 1400
— Kütləsi, kq —